Earn 4.2% rewards with Polygon Staking

Download Polygon Wallet

Trusted by 5,000,000 users worldwide

Ethereum

ROI ~5.5%

Solana

ROI ~7%

Cardano

ROI ~5%

BNB

ROI ~5%

Polygon

ROI ~4.2%

Tron

ROI ~5%

Cosmos

ROI ~22%

Hedera

ROI ~6.5%

Kava

ROI ~17%

Near

ROI ~11%

Zilliqa

ROI ~15%

Band Protocol

ROI ~11%

MultiversX

ROI ~9.4%

Osmosis

ROI ~22%

Atomic Wallet Token

ROI ~20%

Terra Classic

ROI ~12%

Flare

ROI ~4.2%

ICON

ROI ~10%

Algorand

ROI ~0.63%

Tezos

ROI ~7%

Komodo

ROI ~5.1%

VeChain

ROI ~1.63%
MATIC
ROI ~4.2%
ROI ~4.2%
Your holdings
Value
Daily Profit
Monthly Profit
Yearly Profit
4.2 MATIC

4 steps to get your MATIC rewards

1

Get wallet

Install the app on your system

2

Deposit crypto

Deposit MATIC to your account

3

Stake crypto

Choose a validator and stake MATIC

4

Claim Rewards

You will get rewards automatically to your staking address.

Download WalletDownload Wallet

Download Atomic Wallet

Windows

MacOS

Ubuntu

Debian

Fedora

Check Hashsum