Earn 22% rewards with Osmosis Staking

Download Osmosis Wallet

Trusted by 5,000,000 users worldwide

Ethereum

ROI ~5%

Solana

ROI ~7%

Cardano

ROI ~5%

BNB

ROI ~5%

Polygon

ROI ~4.2%

Tron

ROI ~5%

Cosmos

ROI ~22%

Hedera

ROI ~2.5%

Kava

ROI ~19%

Near

ROI ~11%

Zilliqa

ROI ~15%

Band Protocol

ROI ~11%

MultiversX

ROI ~9.4%

Osmosis

ROI ~22%

Atomic Wallet Token

ROI ~20%

Terra Classic

ROI ~12%

Flare

ROI ~4.2%

ICON

ROI ~10%

Algorand

ROI ~0.63%

Tezos

ROI ~5.8%

Komodo

ROI ~5.1%

VeChain

ROI ~1.63%

Injective

ROI ~17%

Cronos

ROI ~10%
OSMO
ROI ~22%
ROI ~22%
Your holdings
Value
Daily Profit
Monthly Profit
Yearly Profit
22 OSMO

4 steps to get your OSMO rewards

1

Get wallet

Install the app on your system

2

Deposit crypto

Deposit OSMO to your account

3

Stake crypto

Choose a validator and stake OSMO

4

Claim Rewards

You will get rewards automatically to your staking address.

Download Wallet Download Wallet

Download Atomic Wallet

Windows

MacOS

Ubuntu

Debian

Fedora

Check Hashsum